-

ОПОРНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

КАГАРЛИЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №3

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВАННЯ

        Інклюзивне навчання впроваджено в Україні на основі міжнародних правових документів, а саме: Конвенції ООН "Про права дитини", Конвенції ООН "Про права інвалідів". Слід відзначити загальну спрямованість Законів України в сфері освіти на реалізацію рівних прав у здобутті освіти для всіх громадян незалежно від стану здоров’я (Закон України "Про освіту", ст. 3; Закон України "Про загальну середню освіту", ст. 29; Закон України "Про охорону дитинства",   наказу МОН  України   від   18.05.12  №1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» .

     Інклюзивне навчання означає, що всі учні можуть навчатися в школах за місцем проживання, в загальноосвітніх класах, в яких в разі необхідності їм буде надаватися підтримка як у навчальному процесі, так і з перепланування школи, класів, програм і діяльності з тим, щоб всі учні без виключення навчалися і проводили час разом.

     З 2013-2014 навчального року в школі організовано інклюзивне навчання для дітей з особливими потребами.  Забезпечується архітектурна доступність до навчального закладу, облаштовано кімнату для релаксації, кімнату для роботи логопеда, психолога,  введено  ставки асистента вчителя,  організовано підвіз дітей до навчального закладу.

     Наша школа спрямувала свою роботу на пристосування освітнього простору до особливих потреб дітей. Педагоги школи, задіяні в проекті інклюзивного навчання, використовують особистісно орієнтовані підходи у навчально-виховному процесі, застосовують індивідуальні, групові форми роботи з урахуванням різних видів порушень.

     Для кожної дитини індивідуальні навчальні плани розроблялися спільно заступником директора з навчально-виховної роботи, вчителем, асистентом учителя, психологом, логопедом. До цієї роботи були залучені й батьки, щоб вибрати  найоптимальніші форми і методи навчання дитини на основі рекомендацій ПМПК та Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку.          

     Ефективність навчально-виховного процесу досягається шляхом проведення з дітьми з особливими освітніми потребами корекційно-розвиткових занять із психологом, логопедом. Це розвиток мовлення, пізнавальної діяльності, психофізичний та соціально-комунікативний розвиток і т. д. Безумовно, у процесі роботи з учнями з особливими освітніми потребами виявились і певні труднощі. Зокрема, це недостатня психологічна готовність педагогічного колективу школи до навчання таких дітей; брак теоретичних та практичних навичок роботи в класах з інклюзивним навчанням, недостатня чисельність спеціально підготовлених фахівців; низька мотивація вчителів до впровадження інклюзивного навчання.  

      Разом із тим у школі проведена велика організаційна робота для створення психологічно комфортних умов для впровадження інклюзивного навчання, забезпечення командної роботи вчителів, психолога, логопеда, асистента вчителя та батьків.

        

В 2017-2018 навчальному році на інклюзивному навчання навчається 3 учні .