Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування
загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року,
Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684, на
виконання розпорядження Київської обласної державної адміністрації від
29.12.2017 № 651 «Про організацію роботи щодо обліку дітей шкільного віку
та учнів у Київській області», наказу департаменту освіти і науки КОДА від 05 квітня 2018 № 99 «Про організаційні заходи щодо прийому дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Київської області в 2018 році», з метою забезпечення доступності здобуття загальної середньої освіти та організованого прийому дітей до 1-х класів у Кагарлицькому районі,

НАКАЗУЮ:

 1. Керівникам закладів загальної середньої освіти:
  1. Розмістити на сайтах навчальних закладів рішення міської ради (сільських рад) про закріплення вулиць міста (села) за загальноосвітніми навчальними закладами;
  2. Забезпечити виконання організаційних заходів щодо прийому дітей
   до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Кагарлицького району в 2018 році;
  3. Провести роз’яснювальну роботу серед батьківської та педагогічної
   громадськості щодо особливостей прийому дітей до 1-х класів у 2018 році;
  4. Заборонити проведення конкурсного приймання дітей до 1-х класів, за
   винятком випадків, коли необхідно зарахування на вільні місця дітей з інших
   мікрорайонів;
  5. Покласти персональну відповідальність за організацію прийому та
   зарахування учнів до 1-х класів на керівників закладів загальної середньої
   освіти.
 1. Методисту РМК Ходос Л.В.:
  1. Здійснити до 30 червня 2018 року заходи щодо підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, які навчатимуть учнів 1-х класів у 2018/2019 н.р;
  2. Упродовж травня 2018 року провести моніторинг стану організації прийому дітей до 1-х класів.

 

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

              

Начальник відділу освіти                          Н.О.Омельченко

                                                                          Додаток до наказу відділу освіти Кагарлицької РДА від 20.04.2018 № 109

Заходи щодо прийому дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Кагарлицького району в 2018 році

 

№ з/п

Заходи

Терміни

Відповідальні

І. Прогнозування та аналіз

1.1.

Відповідно до вимог пункту 1 статті 14 Закону України «Про
загальну середню освіту» до наповнюваності класів закладів
загальної середньої освіти, уточнити у розрізі кожного закладу
загальної середньої освіти попередню кількість перших класів та
місць у них з урахуванням потужності закладу освіти.

до 06.04.2018

Місцеві органи
управління освітою,
та ЗЗСО

1.2.

Забезпечити уточнення даних про дітей шестирічного віку
(відповідно до реєстру даних про них), які проживають на
територіях обслуговування закладів загальної середньої освіти.

до 10.04.2018

 

1.3.

Проаналізувати узагальнену інформацію про прогнозовану
кількість:

 • закладів загальної середньої освіти, які здійснюватимуть у
  2018/2019 н.р. прийом дітей до 1-х класів;
 • 1-х класів;
 • майбутніх першокласників;
 • педагогічних працівників, які навчатимуть учнів 1 класів у
  2018/2019 н.р.

до 12.04.2018

Департамент освіти і
науки, місцеві органи
управління освітою

II. Прийняття рішень

2.1.

Провести засідання педагогічних рад щодо особливостей прийому
дітей до 1-х класів

до 30.04.2018

ЗЗСО

2.2.

Прийняти управлінські рішення щодо забезпечення здобуття
початкової загальної середньої освіти дітьми 6 - 7-річного віку, які

до 16.04.2018

Місцеві органи
управління освітою,

 

проживають на відповідній території обслуговування (незалежно
від їх кількості), з урахуванням рішень педагогічної ради та
особливостей організації освітнього процесу в закладі освіти
(наявність другої зміни, реорганізація закладу тощо). Право на
першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які
проживають на території обслуговування цієї школи.

 

ЗЗСО

2.3.

Проаналізувати кількість дітей, які потребуватимуть підвезення до
закладів загальної середньої освіти сільської місцевості, маршрути
шкільних автобусів та здійснити, за потреби, їх коригування або
затвердження нових маршрутів.

до 20.04.2018

Місцеві органи
управління освітою

2.4.

Відповідно до вимог пункту 1 статті 14 Закону України «Про
загальну середню освіту» до наповнюваності класів, інших вимог
чинного законодавства, перерозподілити (за потреби) території
обслуговування закладів загальної середньої освіти.

до 27.04.2018

Місцеві органи
управління освітою

2.5.

За потреби внести зміни до розпорядчих документів щодо
закріплення за закладами загальної середньої освіти територій
обслуговування.

до 27.04.2018

Місцеві органи
управління освітою

2.6.

Розробити умови конкурсного приймання до 1-х класів дітей з
інших мікрорайонів у випадку, коли кількість поданих заяв
перевищує спроможність закладу.

до 01.06.2018

ЗЗСО

III. Інформаційно-організаційна робота

3.1.

Надати інформацію:
керівникам ЗЗСО: про закріплену за закладом територію
обслуговування;

ДОН:

 • про уточнену кількість майбутніх першокласників;
 • про уточнену кількість перших класів;
 • про кількість вакансій педагогічних працівників;
 • прийняті управлінські рішення щодо забезпечення здобуття
  початкової освіти дітьми, які проживають на відповідній території
  обслуговування (друга зміна, реорганізація тощо)

04.05.2018

Місцеві органи
управління освітою

 

3.2.

Оприлюднити на сайтах органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування районів, міст, об’єднаних територіальних громад
сайтах місцевих органів управління освітою, закладів освіти
інформацію про закріплені території обслуговування, мережу
закладів освіти, орієнтовну кількість 1 класів у 2018/2019 н.р.

до 16.04.2018

Місцеві органи
управління освітою,
ЗЗСО

3.3.

Проводити роз’яснювальну роботу серед мешканців районів, міст,
ОТГ щодо особливостей прийому до перших класів у 2018 році

Квітень-травень

ЗЗСО

IV. Прийом документів та зарахування до перших класів

4.1.

Здійснити прийом документів на зарахування дітей, які проживають
на закріпленій за закладом освіти території обслуговування, до 1 -х
класів

Квітень - травень
2018 р.

ЗЗСО

4.2.

Провести зарахування дітей до 1-х класів на підставі рішення
педагогічної ради

до 31.05.2018

ЗЗСО

4.3.

Забезпечити інформування батьків про наявність вільних місць,
умови конкурсного приймання

до 01.06.2018

ЗЗСО

4.4.

Організувати прийом заяв батьків на вільні місця та провести відбір
(на конкурсних засадах) до 1-х класів

1.06.2018-14.06.2018

ЗЗСО

4.5.

Зарахувати дітей до 1-х класів на вільні місця

не пізніше
15.06.2018

ЗЗСО

4.5

Здійснити зарахування учнів до 1-х класів закладів загальної
середньої освіти з відповідним розподілом по класах

31.08.2018

ЗЗСО